top of page

ויקי אריאלי

מובילה פדגוגית

אשת חינוך בעשר השנים האחרונות. מורה למתמטיקה ומדריכה בתחום הכלה והשתלבות  בבתי ספר, מתמחה בתחום הוראה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית , עוסקת בשנים האחרונות בהובלת תהליכים בית ספריים בנושא הוראה דיפרנציאלית. 


תחביבים: טיולים בארץ ובחו"ל , בישול ואפייה.


הפסג"ה בשבילי :הוא מקום שנותן מענה מקצועי לצוותי ההוראה , ליווי ומעטפת כוללת  לדרכי הוראה ולמידה באופן בו הן תהיינה נגישות ומותאמות לכלל אוכלוסיות הלומדים לרבות תלמידים מאתגרים ומתקשים בכיתות ובבתי הספר על מנת שכל ילד יקבל הזדמנות שווה בכיתה.


מייל: vicki@pisgarh.org

ויקי אריאלי
bottom of page