top of page

מדיניות פרטיות

כללי
בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי טופס הרכישה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.


מאגר המידע
חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של אתר https://www.pisgarh.com


השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

- ליצור עמך קשר בנוגע לפעילויות, השתלמויות ו/או אירועים שנרשמת אליהם באתר.
- לעדכן אותך במידע נוסף על חדשות ועדכונים ממרכז פסג"ה ראש העין.


דיוור ישיר אלקטרוני
המרכז מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע לגבי פעילותו, מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. מרכז פסג"ה לוד לעולם לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים.


מסירת מידע לצד שלישי
מרכז פסג"ה ראש העין לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .


Cookies
אתר המרכז משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.


אבטחת מידע
המרכז מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המרכז לא מתחייב ששרתיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

לכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של האתר ניתן לפנות אלינו:

טלפון: 03-7718949

פקס: 03-6345056
דוא"ל: office@pisgarh.org 

bottom of page