top of page

סימולציה

סימולציה במרחב אינטימי מדמה התנסות במציאות מורכבת העוסקת בסוגיות ואתגרים הלקוחים מחיי בית הספר. ההתנסות מצולמת בווידאו ונצפית על ידי עמיתים בחדר סמוך. הסימולציה מתרחשת בסביבה בטוחה ובהנחיית אנשי מקצוע. מאפשרת תרגול וקיום מעגל שיח עמיתים משמעותי, בו לכל אחד יש מקום לשיתוף בידע מקצועי, ניסיון, העלאת רעיונות ומחשבות לדרכי התמודדות כחלק מרוח גבית מחזקת. ניתן להגיע עם חדרי מורים.ות, קבוצה וכבודדים.ות.

מנחות את חדרי הסימולציה - דליה זיו ויוליה סודקוב.

לתיאום יש לפנות במייל ליוליה סודקוב Yulia@pisgarh.org
טלפון למזכירות: 03-77150943

  • שאלה לדוגמה
    תשובה לדוגמה
bottom of page