top of page

הנחיות לעובדי הוראה

tiktak_logo.png
tiktak_logo.png

מערכת
תיק-תק

Moodle-logo.svg.png

אתר MOODLE

images_edited_edited.png
images_edited_edited.png

מערכת
מצפן

טיוטות כללי (81).png
טיוטות כללי (82).png

הנחיות ונהלים

טיוטות כללי (86).png
טיוטות כללי (87).png

טפסים שימושיים

טיוטות כללי (83).png
טיוטות כללי (84).png

פיתוח מקצועי

OFFICE-365-1568897877.png
OFFICE-365-1568897877.png
OFFICE-365-1568897877.png
OFFICE-365-1568897877.png

סביבת ענן מייקרוסופט

social-icon-google-cloud-1200-630_edited.png
social-icon-google-cloud-1200-630_edited.png

סביבת ענן גוגל

הנחיות לעובדי הוראה

 • איחור / יציאה מוקדמת - יחשבו כהיעדרות אלא אם התקבל אישור חריג.

 • הכרה בנוכחות - חתימה מקורית על כל דף נוכחות / מילוי טופס מקוון המועבר במפגש ע"י המנחה.

 • הגשת עבודות - עבודה אישית המוגשת במועד המפגש האחרון. את העבודה יש להעלות לאתר מלווה הקורס (moodle).

 •  לא יתקבלו עבודות במייל.

 • מפגשים סינכרוניים - מצלמה פתוחה חובה.

הנחיות לעובדי הוראה
מצפן

מערכת מצפן

אתר מלווה - MOODLE

 • אתר מלווה הקורס משמש סביבה מארגנת ומפעילה למשתלמים ומאפשר למידת עמיתים שיתופית.

 • מפגשים סינכרוניים - קישור למפגש ימצא באתר הקורס.

 • מפגשים א-סינכרוניים - הלמידה והגשת המטלות יעשו בתוך אתר הקורס.

 • איך מוצאים את הקורס שלי ב-12 שלבים- הסבר

אתר מלווה מודל

Google Workspace

סביבת הענן לחינוך של Google workspace מאפשרת לקיים תהליכים מתקדמים של הוראה, למידה והערכה מכל מקום,  בכל זמן ובכל אמצעי קצה. 

גוגל
אופיס

Office365

אם עדיין אין לכם סביבת ענן של מיקרוסופט 365 , פנו לרפרנט המחוזי שלכם והצטרפו ליותר מאלפיים בתי ספר בארץ יש להם סביבת ענן ייעודית לחינוך, עם אחסון בלתי מוגבל, כלי ניהול למידה ותקשורת, ובעיקר המון שיתופיות ופדגוגיה חדשנית.

פיתוח מקצועי

פיתוח מקצועי

 • פירוט היקף השעות הנדרש עפ"י הנחיות האגף לפיתוח מקצועי:

 • עו"ה בדרגות :2-3 120 שעות במשך 30 חודשים.

 • עו"ה בדרגות :4-6 180 שעות במשך 36 חודשים.

 • עו"ה בדרגות :7-9 210 שעות במשך 48 חודשים.

 • ניתן לא להשתלם במשך שנה אחד לדרגה, פעמיים במהלך הקריירה ולא שנתיים ברצף.

 • ניתן לצבור 60 שעות במעבר מדרגה לדרגה.

 • לא ניתן לקבל גמול פעמיים על אותה ההשתלמות.

 • ניתן להעדר 20% מסך שעות ההשתלמות )כולל סיבות רפואיות(.

 • בהשתלמויות מקוונות א-סינכרוניות אין אפשרות להיעדרות.

טפסים שימושיים
הנחיות למנהלים

הנחיות למנהלים- מערכת מצפן

הנחיות למנהלות אשכול- מערכת מצפן

bottom of page