top of page

דליה זיו

סגנית מנהלת

28  שנים במערכת החינוך. 

בתחילת דרכי חנכתי בבית ספר יסודי 15 שנים. במהלך הדרך עשיתי הסבה לחינוך מיוחד, למדתי איבחון דידקטי ועבדתי עם תלמידים לקויי קריאה. כשבחרתי להמשיך ולהתפתח למדתי לתואר שני בייעוץ והמשכתי את דרכי כיועצת במשך 10 שנים.

במסגרת תפקידי כסגנית בפסג"ה יש לי את הזכות להיות שותפה בחשיבה ובהובלת תהליכים ויוזמות העוסקות בהתפתחות והעצמת צוותי חינוך.


תחביבים : ספורט, מוסיקה, טיולים ואנשים..


מייל: dalia@pisgarh.org


הפסגה בשבילי: היא 'בית' מרגיש וחושב, המחבר בין אנשי חינוך, והשראה להתפתחות אישית ומקצועית.

דליה זיו
bottom of page