top of page

דורון עובד

אב הבית

אב הבית מיום הקמת הפסג"ה

מנהל לוגיסטי וטכנולוגי במרכז.

תחביבים:

פעיל חברתי שמקדיש זמן לתרומה לקהילה

השמשת מחשבים ניידים לילדים נצרכים.

אוהב מוסיקה ומפיק אירועים חברתיים.


מייל: office@pisgarh.org


דורון עובד
bottom of page