top of page

אופירה נחום

יועצת אירגונית – פדגוגית

אמנית החיבורים בין התיאוריה לשטח מזה כ- 35 שנה. מלווה תהליכי שינוי, התחדשות והתייעלות בדגש על הכשרת בעלי תפקידים מרמת מנהלים, סגנים, רכזים (פדגוגיים, שכבתיים ועוד) ומגוון צוותי עבודה בבתי הספר.  מפתחת תוכן לגילאי יסודי – על יסודי, תהליכי הל"ה (הוראה-למידה-הערכה) וייחודיות בית ספרית. כל זה ביצירתיות ובדגש על "קצת אחרת". 


תחביבים: תמיד יש ספר אחד לפחות ליד המיטה, כתיבת ספרי ילדים (השלישי במספר) ומפגשים עם חברות על קפה מאפה ומילים מספרות...


מייל: ofira@pisgarh.org


הפסג"ה בשבילי : היא סביבת מפגש בין אנשים, מקומות, תהליכים ותכנים שמנסים ביחד עם חיוך וברק בעיניים לעשות זאת "קצת אחרת".

אופירה נחום
bottom of page