top of page

"בול בזמן"- ערבות הדדית- יחידה המבוססת על ספרי קריאה

מונגשת לכם.ן בזאת סדרת ספרים וסיפורים על רצף גילאי גן ובית הספר היסודי העוסקים במצבים מחיי היומיום. מצבים המטילים זרקור בעיקר על ערבות הדדית ושיתופי פעולה, ערכים הרלוונטיים לחיינו.

ביחידות משולבים מסרים אופטימיים, עם תקווה - מה שכל כך חשוב עבורינו ועבור הילדים. מקום בטוח ומרגיע.

Comentarios


bottom of page