top of page

ליווי צוותים חינוכיים

-Tailor Made

התאמת פיתוח מקצועי לפי מידה

לבית ספר, שכבה, צוות וגם "שיעור פרטני" למורה יחיד.ה

מליאת חדר מורים- חט"ב "היובל" ראש העין

צוות מבה"ס "שיא" - ראש העין

ליווי פרטני לחן קדם

צוות מחנכות כיתות ד

bottom of page