top of page

יואל אודה

מדריך מיומנויות

אני עוזר למורים ולתלמידים לספר את הסיפור שלהם בעזרת טכנולוגיה ופדגוגיה חווייתית. תחביבים: לחקור, ליצור, לסייף ולראות רחוק.

הפסג"ה בשבילי : הזדמנות לחלום ולהגשים.


מייל: yoelode@pisgarh.org


יואל אודה
bottom of page