top of page

דפנה רוט

שמי דפנה רוט, מומחית לטכנופדגוגיה - שילוב כלים דיגיטליים בתהליכי הוראה ולמידה. אני מאמינה שיש לרתום את הטכנולוגיה לטובת הפדגוגיה, ולהשתמש בכלים הדיגיטליים בתבונה לצרכים פדגוגיים. אני בעלת תואר שני בטכנולוגיה בחינוך, מדריכת תקשוב במחוז מרכז, ורכזת תקשוב בחטיבת ביניים בכפר -סבא. אמא גאה לשתי בנות ובן. מתחביביי בשעות הפנאי- בניית חדרי בריחה והכנת מצגות וסרטונים בכלים canva ו- Geniall.y. אני מנהלת קבוצת פייסבוק גדולה למורים בנושא כלים דיגיטליים הנקראת "כלים להוראה מקוונת" - https://www.facebook.com/groups/dafnarot והקמתי את אתר האינטרנט "הדרכת תקשוב דפנה רוט" -https://sites.google.com/view/dafnarot/%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D?authuser=0


דפנה רוט
bottom of page