top of page

תקשורת מקדמת יחסים ופסיכולוגיה החיובית כלים מעולם ה-NLP ה-CBT לשימוש במרחב הבית ספרי ובחיים בכלל

למידה והתפתחות אישית תוך כדי פיתוח היכולת להשתמש בכלים בשדה החינוכי: הכרות עם המיינדסט שלנו, תפיסות מקדמות, האמונות שלנו, תהליכי חשיבה ועיוותי חשיבה, וויסות הרגשות שלנו, , מיקוד שליטה, תרגילים בדמיון מודרך ככלי דיאלוג פנימי וחיצוני שמחבר אותנו אל עצמינו, גורמים המאיצים אנרגיה, הכרות עם גורמי דחק וכיצד ניתן ללמוד להפחיתם, סגנונות תקשורת וכיצד לזהות ולתת להם מענה, חשיבה אדפטיבית לעומת חשיבה שאינה אדפטיבית, שימוש בשפת גוף ואנרגיה כמקדמי תקשורת ועוד

  • מנחה: דניאלה (איילה) חסקלוביץ

  • אופן הלמידה: היברידי

  • משך הקורס: 30 שעות

  • ימי ראשון: 18:00-20:30

  • תאריך פתיחה: 04/02/24

  • קהל יעד: כלל עובדי ההוראה

מספר פתרון הלמידה להרשמה במצפן - 224927


bottom of page