top of page

תיכון ההזדמנות האחרונה

הסרט עוקב אחר תלמידים אשר נשרו מכל תיכון אפשרי והגיעו לתיכון ברנקו וייס רמלה - התיכון היחיד שהסכים לקבל אותם, הסרט מראה את התקדמותם הלימודית ותהליך השינוי שהם עוברים בזכות צוות התיכון שבראשו עומד חילי טרופר, את הקשיים אשר איתם מתמודדים התלמידים והצוות החינוכי וכיצד הם מתגברים על הקשיים הללו.
bottom of page