top of page

כלים מתוקשבים בעולמות גוגל למתחילים- Googel it

המהפכה הדיגיטלית הביאה גם את ציבור המורים אל המסכים וכיום כולם מבינים שאם הם לא שם, הם פשוט לא "שם".

כיום מורים מלמדים באמצעות כלים דיגיטליים של Google ויוצרים תכני הוראה חדשניים עבור תלמידים, בני "דור המסכים".

הכלים המתוקשבים של גוגל הם רק חלק מ"שפה" דיגיטלית ומתוקשבת שכולנו חיים כיום ולכן יש מקום להכניסם לכיתה על מנת לשמור על הרלוונטיות במאה ה-21.

במהלך המפגשים המקוונים (סינכרוניים וא-סינכרוניים) המורים ייחשפו למגוון פלטפורמות וכלים שונים להפקת תוצרי הוראה ולמידה המהפכה הדיגיטלית הביאה גם את ציבור המורים אל המסכים וכיום כולם מבינים שאם הם לא שם, הם פשוט לא "שם". כיום מורים מלמדים באמצעות כלים דיגיטליים של Google ויוצרים תכני הוראה חדשניים עבור תלמידים, בני "דור המסכים." הכלים המתוקשבים של גוגל הם רק חלק מ"שפה "דיגיטלית ומתוקשבת שכולנו חיים כיום ולכן יש מקום להכניסם לכיתה על מנת לשמור על הרלוונטיות במאה ה-21. במהלך המפגשים המקוונים (סינכרוניים וא-סינכרוניים) המורים ייחשפו למגוון פלטפורמות וכלים שונים להפקת תוצרי הוראה ולמידה

  • מנחה: יואל אודה

  • אופן הלמידה: היברידי

  • משך הקורס: 30 שעות

  • ימי שני: 15:50-17:00

  • תאריך פתיחה: 19/11/23

  • קהל יעד: כלל עובדי ההוראה

מספר פתרון הלמידה להרשמה במצפן - 217458


bottom of page