top of page

הקול מתחיל בך על מערכות היחסים שלי עם עצמי ועם האחר בחי- קבוצה 2

הבנת מערכות היחסים עם עצמינו ועם האחרים בחיינו, הן בחיים המקצועיים והן בחיים בכלל. יינתן דגש על כלים ומיומנויות לדיאלוג במסגרת החיים המקצועיים, מיטבי עם הצוות החינוכי ועם הורי הילדים. הקורס שם דגש על חיזוק הערך העצמי של הלומדת, מתוך הבנה שתחושת קיום וערך גבוהה מביאה למערכות יחסים טובות ומיטיבות יותר. נשלב תכנים מעולם ההתפתחות האישית והזוגית: תכני החוויה הדיאלוגית, הנחות יסוד מעולם ה- NLP, גישור ומיינדפולנס


  • מנחה: אירית עציון

  • אופן הלמידה: היברידי

  • משך הקורס: 30 שעות

  • ימי רביעי: 15:30-18:00

  • תאריך פתיחה: 24/01/24

  • קהל יעד: כלל עובדי ההוראה

מספר פתרון הלמידה להרשמה במצפן - 213561


bottom of page