top of page

הקול מתחיל בך- על מערכות היחסים שלי עם עצמי ועם האחר בחיי

הקורס "הקול מתחיל בך" עוסק בהבנת מערכות היחסים של המשתתפות עם עצמן ועם האחרים בחייהן, הן בחיים המקצועיים והן בחיים בכלל. במסגרת החיים המקצועיים, ינתן דגש על כלים ומיומנויות לדיאלוג מיטבי עם הצוות החינוכי ועם הורי הילדים. הקורס שם דגש על חיזוק הערך העצמי של הלומדת, מתוך הבנה שתחושת קיום וערך גבוהה מביאה למערכות יחסים טובות ומיטיבות יותר. הקורס אקלקטי ומשלב תכנים מעולם ההתפתחות האישית והזוגית, ביניהם: תכני החוויה הדיאלוגית, הנחות יסוד מעולם ה- נל"פ, גישור ומיינדפולנס. הקורס מחדד את ההקשבה לקולות הפנימיים שלנו, המפעילים אותנו באופן אוטומטי, ומזמין את הלומדות לקחת אחריות על חייהן. הקורס מקוון ומשלב הרצאות קצרות מלוות במצגת, עבודה בחדרי זום ומדיטציות קצרצרות. מרבית השיעורים יהיו במתכונת של שעתיים סינכרוניות ושעה נוספת א-סינכרונית ע"פ מטלה שתנתן בשיעור (כתיבת בלוג- יומן אישי). ההשתתפות בקורס מותנית בלמידה במצלמה פתוחה ופניות מלאה.

  • מנחה: אירית עציון

  • אופן הלמידה: היברידי

  • משך הקורס: 30 שעות

  • ימי ראשון: 15:30-17:00

  • תאריך פתיחה: 03/12/23

  • קהל יעד: כלל עובדי ההוראה

מספר פתרון הלמידה להרשמה במצפן - 213561


bottom of page