top of page

בינה מלאכותית צעד אחר צעד

בקורס נלמד מה היא הבינה המלאכותית (AI), איך היא פועלת וחושבת. נחשף ונתנסה בכלים מגוונים שיסייעו בעבודת ההוראה בשגרה ובחירום. נכיר את המגבלות האתגרים וההזדמנויות שהיא מביאה עמה. נלמד מה ניתן כבר היום לעשות איתה ונפתח את המיומנויות שלנו לדיאלוג עם המכונה.

  • מנחה: יפעת פילו

  • אופן הלמידה: היברידי

  • משך הקורס: 30 שעות

  • ימי שני: 15:00-17:50

  • תאריך פתיחה: 04/12/23

  • קהל יעד: כלל עובדי ההוראה

מספר פתרון הלמידה להרשמה במצפן - 216976


bottom of page